Lokantacıların kafasını karıştıran değişiklik

Yeme içme sektörünü yakından ilgilendiren yeni değişiklik, lokantacıların kafasını karıştırdı. Değişiklikleri "yap-boz" oyununa benzeten sektör temsilcileri istikrar istiyor.

Lokantacıların kafasını karıştıran değişiklik


Haber / Buğrahan Kırımlı
Gıdavitrini - İstanbul Lokantacılar Odası'ndan sektör temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılarak, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

İstanbul Lokantacılar Odası, söz konusu kanunda üyelerini ilgilendiren değişiklikler olduğuna vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

"7033 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 2/1/1924 tarihi ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve bu çerçevede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak, çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerinde “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı”na ulusal bayram günlerinde çalışıldığında tabi olunacak, Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından hafta tatilinde bu harca tabi olunmayacaktır..

Kanun’un 85’inci maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekimlerinin yanı sıra, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir. 6331 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.
Kanun’un 86’ncı maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren vekilinin kendi işyerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme yükümlülüğü 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir.

Sektör temsilcileri tepkili
Yeme içme sektörünü yakından ilgilendiren bu değişiklik, sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Yapılan değişikliklerin çok komik olduğunu savunan lokantacılar, "7/24 kamu hizmeti yapan lokanta sektörüne vurulmuş bir darbedir. Daha önce pazar tatil ruhsatları iptal olmuştu. Nereden çıktı bu? Böyle hizmet mi olur? Düpe düz soygundur, bu yap-boz oyunlarına dur demek lazım" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2017, 11:38

Selami Türkoğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner50

banner52