Yaşama ve beslenme rehberi gibi kitap

Klinik Biyokimya Uzmanı Emine Akın Çakır’dan, hastalıksız bir hayat için yaşama ve beslenme rehberi niteliğinde yeni eser: Alkali Vücudun Sırları.

Yaşama ve beslenme rehberi gibi kitap
Sağlıklı olmak yalnızca bir etkene bağlı değil, birçok faktörün birlikte ve etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir süreçtir. Hastalık ise, yaşam tarzı ve alışkanlıklarımızın (yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava ve düşündüklerimiz vb) vücudumuzda oluşturduğu biyokimyasal yansımaların bir sonucudur. Ortaya çıkan bir dizi hastalık belirtisi veya ismi konulmuş bir hastalık, vücutta meydana gelen değişimlerin zamanla hissedilir ve görünür hale gelmesidir.

Bu kitapta yazar Emine Akın Çakır, ister maddi-manevi, isterse fizyolojik-psikolojik olarak tanımlansın, vücudumuzun nasıl mükemmel ve mucizevî yaratıldığına dair ipuçlarını gösteriyor. Herkese en azından kendi sağlığını iyi yönetecek kadar vücudunu tanıtıyor ve okuyucuyu farkındalık oluşturacak bilgilerle donatıyor.

İhtisas alanıyla ilgili olarak, vücudun doğal işleyiş mekanizması ve buna bağlı koruyucu hekimlik metotları, beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisi gibi konularda araştırmaları olan yazar, diyabet, irritabl bağırsak sendromu, kanser gibi son derece önemli teşhisler konulmuş hastaların, vücutlarının yapılarına ve doğal işleyişine uygun davranıldığında, vücudun yaratılışında bulunan mucizevî iyileşme gücünün ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu iyileşme gücünün en önemli bileşeni ise vücudun asit-alkali dengesi!

Hücrelerin veya genel anlamda vücudun kullandığı maddeler kimyasal olarak iki ana gruba ayrılıyor: Alkali maddeler ve asit maddeler. Hücrelerimizde ve dolayısıyla vücudumuzda bu iki temel madde arasında normalde fizyolojik olarak mevcut bir denge vardır. Bu dengenin herhangi bir sebeple bozulması, genelde asitleşme yönündedir. Asitleşmeye karşı vücut, hayatiyeti sağlamak için kan pH değerini koruma sistemlerini kullanarak organizmanın canlılığını muhafaza etmeye çalışır. Ancak, bu sistemlerin kapasitesinin aşıldığı durumlarda asitleşme dokulara ve vücudun iç ortamına nüfuz eder. Bu da birçok hastalığın oluşmasına zemin hazırlar. 

İşte bu kitapta bir yandan temel yapı taşımız olan hücrenin yapısından başlayarak vücudun en önemli sistemleri ele alınmış, okurun vücudunu ve işleyiş mekanizmasını kavraması hedeflenmiştir. Diğer yandan, vücudun asit-alkali dengesini koruyacak yaşam tarzı önerilerine ve yemek tariflerine de yer verilmiş, böylece teorik bilgilerin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 
Kitabın Bölümleri
Birinci Bölüm: Sağlık ve Hastalığın Farkında Olmak
İkinci Bölüm: Aslında Herşey Hücrede Başlar
Üçüncü Bölüm: Vücudumuz Neye Göre Çalışır?
Dördüncü Bölüm: Vücudumuz Nasıl Çalışır?
Beşinci Bölüm: Asit ve Alkali Tanımlaması
Altıncı Bölüm: Vücutta Asit-Alkali Dengesi
Yedinci Bölüm: Vücutta Asit-Alkali Dengesinin Bozulması
Sekizinci Bölüm: Vücutta Asitleşme Düzeyi Tespiti
Dokuzuncu Bölüm: Vücutta Asit-Alkali Dengesini Etkileyen Faktörler
Onuncu Bölüm: Sağlıklı Mutfak ve Alkali Yemek Tarifleri

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2014, 15:45

Selami Türkoğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner50

banner52