Sahte ürün yapana ceza yağacak!

Piyasaya güvenli ürün arz etmekle yükümlü olan ancak buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarının üst limiti 45 bin 952 liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Sahte ürün yapana ceza yağacak!


GIDAVİTRİNİ - Ekonomi Bakanlığının, "4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, piyasaya arz edilen uygunsuz ve güvensiz ürünler için daha önce yeniden değerleme oranında belirlenen idari para cezaları, 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 döneminde geçerli olmak üzere artırıldı. Bu çerçevede, piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünlerin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmaması durumunda uygulanacak idari para cezasının üst limiti, 9 bin 186 liradan 50 bin liraya çıkartıldı.

Piyasaya güvenli ürün arz etmekle yükümlü olan ancak buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarında alt limit 18 bin 377 liradan 19 bin liraya, üst limit 45 bin 952 liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Değişiklikle üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskler hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek, gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacıyla ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlü kılındı. Buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarının üst limiti de 9 bin 186 liradan 75 bin liraya çıkartıldı.
Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyorsa üretildiği, ithalse ithal edildiği tarihten itibaren belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmekle ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlü tutuldu. Aykırı hareket edenlere yönelik söz konusu cezaların üst limiti 9 bin 186 liradan 25 bin liraya artırıldı.

Dağıtıcılara 40 bin lira ceza

Düzenlemeye göre, dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemeyecek. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verecek. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilecek. Bu yükümlülükleri ihlal eden dağıtıcılara yönelik daha önce 4 bin 590 lira olan idari para cezası üst limiti, 40 bin liraya yükseltildi.
Ürünlere yönelik uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesinin tespiti halinde sorumlularına verilecek cezaların üst limiti 22 bin 973 liradan 75 bin liraya çıkartıldı.

İlgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlü olan uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 115 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Söz konusu kuruluşlar, faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeyi, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde ilgili kuruluşa verilecek idari para cezası üst limiti 25 bin lira olacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2017, 15:47

Selami Türkoğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner50

banner52