Pancar Çalışma Grubu kuruluyor

Şeker-İş Sendikası, şeker pancarı sektörünü bir araya getirecek "Pancar Çalışma Grubu" kuracak...

Pancar Çalışma Grubu kuruluyor
Şeker-İş Sendikası, Türkiye'nin şeker sektöründe yıldız ülke olabilmesi amacıyla şeker pancarı sektörünün bütün paydaşlarını bir araya getirebileceği "Pancar Çalışma Grubu"'nu kurmayı kararlaştırdı Şeker-İş Sendikası, Türkiye'nin şeker sektöründe yıldız ülke olabilmesi amacıyla şeker pancarı sektörünün bütün paydaşlarını bir araya getirebileceği "Pancar Çalışma Grubu"'nu kurmayı kararlaştırdı.

Şeker-İş Sendikası'nın öncülüğünde Türkiye'nin çeşitli illerindeki sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, konunun uzmanları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla Ankara Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirilen "Şekerin Geleceği-Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz II" konulu sempozyum sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, Türkiye'de kurumsal alt yapısı ve insan gücüyle, üretim potansiyeli ve yarattığı katma değerle şeker sektörünün mevcut üretim potansiyelinin değerlendirilmesi suretiyle "sektörde yıldız ülke' iddiasını gerçekleştirmek adına dünya ile rekabet edebilirliği güçlü, ihracat potansiyeli yüksek ve şeker üretimini garanti altına alan endüstriyel bir yapının oluşturulmasının temel öncelik olması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin en önemli endüstriyel yapılarından biri olan şeker sanayinin geleceğinin aydınlığa kavuşması adına geniş katılımlı, çalışanların ve kamunun da içinde yer aldığı üretici bazlı sektörel kalkınma modeli için gereken yeni bir yol haritasının oluşturulmasına olanak sağlayacak hukuki alt yapının hazırlanması gerektiğinin ifade edildiği bildirgede, "Nitekim sektörel yönetim modeli kapsamında; başta şeker pancarı üreticileri olmak üzere çalışanlar, hayvan yetiştiricileri, yan sanayi yöneticileri ve çiftçiden başlayan üretim prosesinin her aşamasında katkı yaratan paydaşların içinde yer aldığı bir katılım modeli ile Türk Şeker Sektörü dinamik bir işleyiş kazanacaktır" denildi.

"TÜRKŞEKER ÖZERK BİR YÖNETİM YAPISINA KAVUŞTURULMALI"
Türkşeker'in özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak özerk bir yönetim yapısına kavuşturulması gerektiğinin altının çizildiği bildirgede, teknolojik gelişme ve yenileme yatırımları konusunda imkan verilmeyen fabrikaların yeni yapı içerisinde rehabilite edilmesi için kendi yönetim yapılarına sorumluluk verilmesi gerektiği ifade edildi. Türkşeker bünyesindeki fabrikaların; sektörü bilen yönetici kadrolarıyla, uzmanlaşmış üretim elemanlarıyla, mühendislik ve teknik bilgisiyle, piyasa süreçlerine karar verme yetki ve sorumluluğu kriteri doğrultusunda ihracata dönük bir büyüme stratejisiyle yeniden örgütlenmesi gerektiği belirtildi. Bildirgede ayrıca şunlar kaydedildi:
"Sağlıklı gıda üretimine olan talebin hızla yükseldiği, dolayısıyla organik gıda endüstri ürünleri üretiminin önem kazandığı bugün; dünya ülkeleri nişasta bazlı şeker (NBŞ) kökenli yapay tatlandırıcılar ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların sağlık boyutunu tartışmakla beraber yüksek fruktozlu mısır şuruplarına ilişkin insan sağlığını tehdit eden birçok saptama bilimsel raporlar vasıtasıyla ortaya konmaktadır. Bu sebeple Türkiye'nin sağlıklı gıda tüketimi için, sağlıklı şeker üretim potansiyelini her geçen yıl daha da daraltan NBŞ kotaları, pancardan şeker üreten AB ülkelerinde uygulanan seviyeye indirilmelidir."

PANCAR ÇALIŞMA GRUBU
Öte yandan sonuç bildirgesinde, şeker sektöründe Türkiye'nin yıldız ülke olabilmesi için şeker pancarı sektörünün bütün paydaşlarını bir araya getiren "pancar çalışma grubu" adı altında, dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeleri, olumsuz, tutarsız ve güncelliğini yitirmiş mevcut özelleştirme politikalarını yeniden ele alan ve bu çerçevede yeni bir şeker üretim stratejisi oluşturacak, gönüllülük temelinde bir yapının zaman geçirilmeksizin kurulması kararı alındı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner50

banner52