İhalelerde yerli gıda avantajlı olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarında yerli malının öne çıkartılması amacıyla Yerli Malı Tebliğ Taslağı hazırladı.

İhalelerde yerli gıda avantajlı olacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarında yerli malının öne çıkartılması amacıyla, ihalelerde fiyat avantajı uygulanacak yerli malının sahip olacağı kriterlere ilişkin olarak hazırladığı Yerli Malı Tebliğ Taslağı’nı ilgili kesimlerin görüşüne açtı. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi görevi verilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliğ Taslağı hazırladı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ taslağında, gıda ve tarım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için kriterler şöyle sıralandı: 

* Gıda (sanayi ürünü sayılanlar hariç) ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için;

* Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip üreticiler tarafından üretilmesi,

* Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,

* Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi şartları aranır.

* Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ BİR YIL OLACAK
Taslağa göre, Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı Oda/Borsa tarafından düzenlenecek ve geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olacak.

Bir üreticinin yurtdışında üretim yapması/yaptırması veya yurtiçinde kendi adına ve markasıyla bir başka üreticiye üretim yaptırması durumunda, ürettirdiği ürünler için üreticiye Yerli Malı Belgesi düzenlenmeyecek.

TOBB veya TESK’e bağlı Oda/Borsa tarafından; Yerli Malı Belgesi’nin düzenlenmesinden sonra kriterlerin korunup korunmadığına yönelik üretici bazında ara kontroller yapılarak, Yerli Malına ilişkin kriterlerin korunmadığı tespit edilirse Yerli Malı Belgesi iptal edilecek.

Yerli Malı Belgesi’nin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen TOBB veya TESK’e bağlı Oda/Borsa ve belgeyi İdareye sunan istekliler, belgedeki bilgilerin doğruluğundan 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumlu olacaklar.

Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında TOBB veya TESK’e bağlı Oda/Borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgeleri 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2014, 14:38

Selami Türkoğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner50

banner52