Arıcılık sektörü iyi tarım istiyor

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana tüketilen arı ürünlerinin, bilinen en doğal ve sağlıklı ürünler olduğu açıklandı.

 Arıcılık sektörü iyi tarım istiyor
GIDAVİTRİNİ - İTÜ’nün ev sahipliğinde 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan “Kovandan Sofraya İzlenebilir Arı Ürünleri Kongresi ve Sergisi Sonuç Bildirgesi’nde, “Mevcut uygulamalar sektörde haksız rekabete ve bilgi kirliliğine yol açmakta ve tüketicilerin bilimsel temele dayalı doğru bilgiye ulaşması bu nedenle mümkün olamamaktadır.” denildi.

Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği iştirakleri ile gerçekleştirilen kongrede, birincil üretimden başlayarak kovandan sofraya arı hastalıkları, mücadele yöntemleri, arıcılık uygulamalarında kullanılan teknikler, yeni modern teknolojiler ile birlikte arı ürünlerinde gıda güvenliğini etkileyen hileler ve bulaşanların varlığı konuları ile besleyici özellikleri, sağlık üzerinde etkileri ve son yıllarda önem kazanan Apiterapi konuları sektör paydaşlarının katkılarıyla tartışıldı. 

Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Tıp, Biyoloji, Beslenme - Diyetetik ve Gıda Mühendisliği Bölümleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve 22 ilden birlik temsilcileri, arıcılar, gönüllü kurumlar ve özel sektörden yaklaşık 500 kişinin katıldığı kongrede, sunumlar ve tartışmalar sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.
KOVANDAN SOFRAYA İZLENEBİLİR ARI ÜRÜNLERİ
KONGRESİ ve SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Kovandan Sofraya İzlenebilir Arı Ürünleri Kongre ve Sergisi T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği iştirakleri ile 7-8 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak Ayazağa Kampüsü İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kongrede, birincil üretimden başlayarak KOVANDAN SOFRAYA arı hastalıkları, mücadele yöntemleri, arıcılık uygulamalarında kullanılan teknikler, yeni modern teknolojiler ile birlikte arı ürünlerinde gıda güvenliğini etkileyen hileler ve bulaşanların varlığı konuları ile besleyici özellikleri ve sağlık üzerinde etkileri ve son yıllarda önem kazanan Apiterapi konuları sektörün tüm paydaşlarının katkıları ile tartışılmıştır.  Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Tıp, Biyoloji, Beslenme - Diyetetik ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile kamuyu temsilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Müdürlükleri, Arıcıları temsilen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye’nin 22 farklı ilini temsil eden İl Birlik temsilcileri, Arıcılar, gönüllü kurumlar ve özel sektörden yaklaşık 500 kişi katılmıştır.

Kongre süresince yapılan sunumlar ve tartışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana tüketilen arı ürünleri bilinen en doğal ve sağlıklı ürünlerdir. 
2. Kovandan çıkan ürünler sadece bal olmayıp, polen, arı sütü, propolis ve arı zehiri de çok önemli kullanımı olan ürünlerdir. Diğer kovan ürünlerinin de ticari değer kazanması gereklidir. 
3. Ülkemiz dünyanın arı gen merkezlerinden biri sayılmaktadır ve yaklaşık 6.0 milyon koloni varlığı ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Mevcut arıcılık potansiyelimizden daha etkin yararlanılmalıdır.  
4. Arıcılık üretim teknikleri, hastalıklarla mücadele ve modernizasyon ihtiyaçlarının sürdürülebilir eğitim programları ile karşılanması ve ayrıca devlet tarafından verilen desteklerin arıcılarımızı daha kaliteli ve güvenli ürünler üretmeye teşvik edecek şekilde düzenlemesi önerilmiştir. 
5. Arıcılığın bitkisel üretimde tozlaşmaya katkıda bulunacak şekilde teşvik edilmesi için destek mekanizmalarının kurulması önerilmiştir. 
6. Ülkemizde ve dünyada kış ölümleri geçtiğimiz 10 yıllık dönem içerisinde zaman zaman ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda uluslararası bilimsel araştırma ekipleri kurulmuş ve yaptıkları araştırmalar, arı ölümlerinin tek bir nedene bağlı olmadığını ve pek çok faktörün bir arada değerlendirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Arıcılıkta iyi tarım uygulamaları ve modern tekniklerin kullanımı ile ölümleri önemli ölçüde engellemenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
7. Ülke arıcılığımızı modernize edecek yeni uygulama ve projeler hayata geçirilmektedir. Bu çalışmalardan başarılı sonuçlar alınmaktadır ancak bunların arıcılıkta kullanımının yaygınlaşması için devlet ve arıcı birlikleri tarafından kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Kovan Takip Sistemi gibi modern çözümlerin kullanımı ile kovan hırsızlığının olduğu gibi kış ölümlerinin de azaltılmasını sağlamak mümkündür. 
8. Bu kıymetli ürünlerin dünya pazarında yer alması ve ihracat olanaklarının yaratılması için verim artırılmalı, ürünlerde gıda güvenliği ile ilişkili antibiyotik ve pestisit kalıntı sorunları ve ayrıca özellikle balda kasıtlı olarak yapılan aldatmalar giderilmelidir.  Sorunların giderilmesinde, arıcılıkta iyi tarım uygulamalarının yanı sıra sözleşmeli arıcılığın da ve kovandan sofraya ileriye ve geriye dönük olarak izlenebilirliğin sağlanmasının da önemi vurgulanmış ve ancak bu model ile pek çok sorunun önüne geçilebileceği belirtilmiştir.  
9. Yüzyıllardır insanoğlunun sağlıklı yaşamına katkıda bulunan arı ürünlerinin gıda, gıda takviyesi, ilaç ve kozmetik alanlarında kullanımının desteklenmesi ve sağlık beyanlarının yapılabilmesi için mevcut mevzuatta konvansiyonel gıdaların bilimsel literatür temelinde değerlendirilmesinin mümkün olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Hali hazırdaki mevcut uygulamalar sektörde haksız rekabete ve bilgi kirliliğine yol açmakta ve tüketicilerin bilimsel temele dayalı doğru bilgiye ulaşması bu nedenle mümkün olamamaktadır.
10. Ülkemizde arı ürünlerinin tıpta kullanımı (Apiterapi) ile ilgili araştırma ve çalışmalar başlamış olmakla beraber halen yeterli düzeyde değildir. Bu konunun bilimsel bir temelde tıp alanında yer bulabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2014, 14:26

Selami Türkoğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner50

banner52